VĂN TRÍ, T. .; THÁI BÌNH, N. .; VĂN TRẦM, T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐỘNG KINH TẠI HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3224. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3224. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.