ĐĂNG MINH TRÍ, B. .; MINH SANG , T. . LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BẰNG CYCLOPHOSPHAMID. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3225. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3225. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.