THỊ HẢI YẾN, T. .; VĂN THỨC, P. .; DƯƠNG TÙNG ANH, Đinh . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3226. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3226. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.