LÊ AN, P. .; NGỌC ĐĂNG, T. .; THỊ HOÀI THƯƠNG, Đỗ .; THỊ BÉ PHƯƠNG, N. .; THỊ MINH TRANG, N. .; TRƯỜNG VIÊN, N. .; THỊ TƯỜNG VY, N. .; THỊ THU THẢO, N. .; TRƯƠNG NHẬT HẠ, T. .; TRẦN MINH THƯ, L. .; TẤN TIẾN, N. . THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3229. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3229. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.