XUÂN TIẾN, N. .; NGỌC THẠCH, N. .; NGỌC TOÀN, N. .; ĐỨC MINH, T. . TÁC DỤNG CỦA LEVOBUPIVACAIN PHỐI HỢP FENTANYL TRONG GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY SAU PHẪU THUẬT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3231. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3231. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.