THÀNH NGHIỆM, M. .; TRUNG KIÊN, N. .; VĂN MỸ, Ông . NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH RỐI LOẠN NUỐT Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3234. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3234. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.