VĂN HỮU, P. .; QUANG TRUNG, N. .; XUÂN THẮNG, T. .; MẠNH CHIẾN, D. . TẠO HÌNH KHUYẾT THIẾU ỐNG HỌNG SAU CẮT HẠ HỌNG THANH QUẢN TOÀN PHẦN BẰNG VẠT ĐẢO ĐỘNG MẠCH THƯỢN ĐÒN: CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3235. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3235. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.