THỊ THÚY NGA, N. .; ĐÌNH TÙNG, Đỗ .; THỊ KIM NGÂN, N. .; THỊ NGUYỆT, N. .; HỮU TÙNG, N. . KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3236. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3236. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.