MINH HOÀNG, L. .; PHƯỢNG NHẬT QUỲNH, H. .; THỊ THƯ, T. .; THỊ THANH HƯƠNG, T. .; QUANG VINH, L. .; VĂN THỐNG, N. KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3237. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3237. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.