MINH ANH, P. .; TRUNG THỌ, L. . TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3238. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3238. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.