TÚ MỸ, O. .; KIÊN CƯỜNG, N. .; THÀNH SUÔI, P. . NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ SỰ TUÂN THỦ TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3239. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3239. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.