THANH VŨ, P. .; THỊ THÙY DƯƠNG, N. .; VĂN TẬP, N. .; MINH QUANG, L. .; ĐỨC HUỆ, N. .; THỊ DIỆN, P. . CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3242. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3242. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.