THỊ NGỌC, P. .; ĐÌNH TUYẾN, N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG THEO THỂ BỆNH Ở TRẺ MẮC THALASSEMIATẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3243. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3243. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.