HOÀNG NHÂN, L. .; THÀNH LONG, N. . KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3244. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3244. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.