THỊ MAI HUỆ, L. .; ĐÌNH ANH, H. .; XUÂN KHÁI, N. .; VĂN NHÂN, . N. .; TRUNG DŨNG, N. . ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3247. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3247. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.