THANH HÀ, T. .; LĨNH TOÀN, N. .; QUANG DUẬT, N. .; QUANG HUY, D. . NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC TRÊN 10MM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3249. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3249. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.