THỊ VÂN ANH, N. .; VĂN ĐÀN, N. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG VÀ HỆ ĐỘNG MẠCH SỐNG NỀN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3250. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3250. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.