THỊ YẾN NHI, T. .; THỊ THÚY DUY, N. . KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG DẠNG POLIP Ở ĐẠI TRỰC TRÀNG BẰNG NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3251. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3251. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.