LÝ THỊNH TRƯỜNG, N. .; VƯƠNG ANH, D. . KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT MỘT THÌ SỬA CHỮA HAI THẤT BỆNH LÝ HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ-THÔNG LIÊN THẤT KÈM THEO HẸP ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3252. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3252. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.