PHÙNG THÀNH, L. .; HUY MẠNH, B. .; VĂN HỆ, Đồng . MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, KẾT QUẢ SINH THIẾT VÀ PHẪU THUẬT LYMPHOMA NÃO TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3254. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3254. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.