VĂN THỨC, Đinh .; VĂN THỨC, P. .; MAI PHƯƠNG, N. .; DƯƠNG TÙNG ANH, Đinh . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ BỊ SỐC PHẢN VỆ TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2019 - 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3256. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3256. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.