THỊ MINH CHÍNH, N. .; TRƯỜNG SƠN, N. . ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY VỀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3258. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3258. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.