BẢO HUY, L. .; ĐỨC CÔNG, N. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO KLEBSIELLA PNEUMONIA SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3260. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3260. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.