XUÂN THÙY, N.; TRƯỜNG THỊNH, V. .; VĂN LONG, L. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐỒNG THỜI LIÊN MẤU CHUYỂN VÀ DƯỚI MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3263. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3263. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.