HOÀNG DƯƠNG, T. .; LÊ HẢI, N. .; THẾ ANH, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO K.PNEUMONIA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3265. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3265. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.