HỒNG TUẤN, L. .; KIM KHANG, Đoàn . ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3267. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3267. Acesso em: 4 tháng 10. 2022.