HUY KHÁNH, N. .; THỊ VÂN ANH, N. .; HẢI YẾN, H. . GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ TREC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH BẨM SINH Ở TRẺ EM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3268. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3268. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.