VĂN TƯỜNG, L. .; ANH CHI, N. .; THỊ THU HIỀN, P. .; THỊ DUNG, Đào . HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ BẰNG KEM CHẢI RĂNG P/S SENSITIVE Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3269. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3269. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.