THỊ KIỀU DIỄM, L. .; VĂN THẮNG, Q. .; THỊ LAN ANH, N. .; THỊ NGỌC BÍCH, V. .; THỊ THANH HUYỀN, L. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ COPD ĐỢT CẤP CÓ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3270. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3270. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.