ĐỨC DUY, N. .; ĐẠI MẠNH, T. .; DUY THANH, N. .; VĂN BÌNH, P. .; XUÂN HÙNG, N. . KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN XA DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, MIỆNG NỐI BILLROTH I TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3602. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3602. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.