ĐỨC HUY HOÀNG, Đỗ .; BẢO NGỌC, T.; THỊ THU HƯỜNG, N. . KẾT QUẢ SỚM XẠ TRỊ GIA TỐC CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3604. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3604. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.