VĂN LINH, H. .; DƯƠNG CHÍ THIỆN, Đoàn .; VĂN TRẦM, T. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3606. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3606. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.