ĐINH LÊ, N.; THỊ VIỆT HÀ, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3607. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3607. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.