TIỂU NGỌC, H. .; MINH TUẤN, V. .; THỊ MỸ KHANH, Đỗ . KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3608. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3608. Acesso em: 6 tháng 12. 2022.