THU THỦY, L. .; ANH TUẤN, P. .; HOÀNG NGÂN, N. .; MINH HOÀNG, L. . ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CẤP CỦA BÀI THUỐC QUYÊN TÝ THANG GIA GIẢM TRÊN MÔ HÌNH GÂY PHÙ CHÂN CHUỘT BẰNG CARRAGEENIN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3609. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3609. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.