XUÂN TĨNH, Đỗ .; THỊ HUỆ, Đinh .; QUANG HUY, B. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3610. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3610. Acesso em: 6 tháng 12. 2022.