THỊ KIM OANH, Đỗ .; TRIỆU HÙNG, Đặng . KẾT QUẢ LÀNH THƯƠNG CÓ SỬ DỤNG NƯỚC SÚC MIỆNG DR.ECA SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BẰNG THANG ĐIỂM IPR. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3611. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3611. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.