THỊ LAN CHI, N. .; TRẦN HƯNG, H. .; QUANG THUẬN, L. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3612. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3612. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.