NGỌC ANH, T. .; THỊ HẠNH, C. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3615. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3615. Acesso em: 27 tháng 11. 2022.