VĂN TẠI, N. .; VĂN PHÚC, H. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3616. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3616. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.