THANH HÀ TUẤN, N. .; THỊ MỸ BÌNH, N. . ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3617. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3617. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.