TRỌNG TÂM, H. .; TRUNG CANG, H. .; TRUNG KIÊN, N. .; KIM MINH TÂM, H. . ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3618. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3618. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.