TƯỜNG AN, B. .; HUỲNH PHƯƠNG ANH, N. .; HỮU TÚ, N. .; QUANG DŨNG, N. . TỈ LỆ NGUY CƠ HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT ỐNG TIÊU HOÁ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3620. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3620. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.