THỊ KIỀU NƯƠNG, H. .; NGỌC CHI LAN, N. .; HOÀNG NGÂN, N. .; MINH HOÀNG, L. . NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3621. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3621. Acesso em: 9 tháng 12. 2022.