VÂN TRƯỜNG, C. .; MẠNH HÙNG, T. .; VĂN NAM, L. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022). Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3622. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3622. Acesso em: 6 tháng 12. 2022.