ĐẮC ĐÔNG, P. .; LÊ THẮNG, P. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3624. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3624. Acesso em: 6 tháng 12. 2022.