THỊ THU HUYỀN, N. .; THỊ YẾN NHI, T.; NGỌC MAI TRÚC, N. .; THỊ PHƯƠNG THẢO, B. .; THỊ THU THỦY, N. . XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3626. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3626. Acesso em: 2 tháng 12. 2022.