VIỆT HẰNG, Đào .; NGỌC HOA, L. .; PHÚC BÌNH, N. .; DUY HẢI, Đinh .; THANH TÙNG, N. .; VĂN LONG, Đào. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3630. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3630. Acesso em: 6 tháng 12. 2022.