TẤN HƯNG, Đinh .; THỊ TUYẾT TRINH, N. .; HUỆ NGHI, T. .; QUAN NGHIỆM, L. . XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3631. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3631. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.