THỊ THANH MAI, Đỗ .; TIẾN QUANG, N. .; VĂN QUÂN, P. . KẾT QUẢ HOÁ TRỊ TRƯỚC PHẪU THUẬT BỆNH UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II, III BẰNG PHÁC ĐỒ TCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 519, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v519i2.3632. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3632. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.